Contact orgaan gereformeerde gezindte

Wat het COGG ten diepste drijft, is dat het zich bij de kerkelijke verdeeldheid niet mag en wil neerleggen.

 

Het COGG wil het onderlinge gesprek voeren op grond van Schrift en belijdenis, tot onderlinge bemoediging, corrigering en versterking van het wederzijdse begrip.

Het COGG belegt jaarlijks een landelijke conferentie en stimuleert het houden van plaatselijke en regionale forum- en discussieavonden.